Halaman

Rabu, Januari 30, 2008

Hamzah bin 'Abdil Muthallib Masuk Islam

Ia adalah Hamzah bin 'Abdil Muthallib bin Hasyim. Ia paman Rasulullah Sholallahu 'alaihi wasalam. Ia juga saudara sepersusuan beliau.

Asal mula masuk islamnya Hamzah adalah dikarenakan ia marah. Ia marah karena membela Rasulullah Sholallahu 'alaihi wasalam. Ketika itu ia mendengar kabar bahwa Abu Jahal melewati Rasulullah Sholallahu 'alaihi wasalam di bukit Shafa, kemudian Abu Jahal mengganggu dan mencerca beliau.


Maka Hamzah marah. Ia pun mencari Abu Jahal ke Masjidil Haram. Ia memukul Abu Jahal dengan busur panah yang dibawanya.

Ia berkata: "Apakah engkau berani mencela Muhammad padahal aku ada di atas agamanya?! Aku mengatakan apa yang ia katakan!!"


Hamzahpun masuk Islam. Maka Quraisy menyadari bahwa Rasulullah Sholallahu 'alaihi wasalam telah menjadi kuat.


Sumber: Muqarrar al-Mustawa Ats Tsalits fis Siratin Nabawiyyah—Syu'bah Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah al-Jami'ah al-Islamiyyah, Madinah